Restauratie van schilderijen

Het restaureren van schilderijen vraagt zeer specialistische kennis. Over het algemeen vindt er van te voren een onderzoek plaats. Dit onderzoek betreft zowel het schilderij als de omgeving waarin het zich bevindt. We kijken met behulp van diverse technieken (bijv. UV licht) naar de conditie van het schilderij. Wat onderzocht wordt is o.a.:

 • Is het een doek op een spieraam is geplaatst of is het op hout aangebracht /marouflé of is het rechtstreeks op het hout geschilderd
 • Hoe is het geplaatst in het interieur; zijn het wandbespanningen of is het een plafondstuk en is het wel of niet mogelijk om het te verwijderen om het bijvoorbeeld tijdelijk in een atelier onder te brengen
 • Wat is de conditie van de drager
 • Hoe is de conditie van het spieraam
 • Wat zijn de omstandigheden van de betreffende ruimte, is dat veranderd in de loop van de tijd en zijn er aanpassingen nodig
 • Is het schilderij vervuild
 • Is de vernis vergeeld
 • Zijn er schades
 • Zijn er overschilderingen/retouches
 • Is het doek nog goed op het spieraam geplaatst
 • Is de houten drager vervormd, gebartsten
 • Is de verflaag verpoederd
 • Is er een behandeling op de warmte-vacuümtafel nodig

En zo zijn er misschien nog wel meer vragen die voorafgaand aan het project beantwoord moeten worden.

Plan van aanpak

Als het onderzoek is afgerond, vatten we dit samen in een rapport, waar we tevens een advies in verwerken. Nu kan er een plan van aanpak worden gemaakt voor de restauratie.

Zo nodig werken wij met een team specialisten. De werkzaamheden kunnen, tijdens het daadwerkelijke restaureren, per schilderij enorm verschillen. Elk schilderij heeft zijn eigen unieke aanpak nodig. Sommige schilderijen hebben, doordat ze gebobbeld zijn of veel plekjes met craquelé, een behandeling op een warmte-vacuümtafel nodig. Andere hebben een nieuwe bedoeking aan de achterzijde nodig omdat de oude bedoeking geen goede kwaliteit meer heeft. Of wellicht is er een nieuw spieraam nodig of moet het doek beter of anders opgespannen worden.

Over het algemeen wordt het oppervlaktevuil verwijderd en zo nodig, mogelijk vergeelde, vernis. Vervolgens kan er gekeken worden of het nodig is om bijvoorbeeld overschilderingen te verwijderen. Het komt voor dat er nog originele delen van schilderijen verstopt zijn onder overschilderingen die zijn aangebracht door restauratoren uit het verleden. Schades, zoals gaten en scheuren, klein of groot, kunnen gerepareerd/gevuld worden en geretoucheerd.

Na het uitvoeren van een variatie van bovengenoemde stappen kan het schilderij in een reversibel verfsysteem geretoucheerd en vernist worden.

Uitgevoerde werkzaamheden worden stap voor stap nauwkeurig vastgelegd zodat er van de gehele restauratie een gedegen document is waarin duidelijk alle stappen, materialen en overwegingen zijn vastgelegd voor de toekomst.

Uitgelichte projecten restauratie schilderijen

Hieronder vindt u enkele van onze projecten. Klik voor meer informatie over het project.